TRV:06180

ID TRV:06180
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Lenkingsavstanden dm skal være større enn eller lik 20 % av foregående lenkingsavstand + 200 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon