TRV:06181

ID TRV:06181
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) 20 % av lenkingsavstanden til forsignal + 100 m skal være kortere enn eller lik halve forsignal-avstanden dl
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon