TRV:06185

ID TRV:06185
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) SVG kan plasseres ved utkjørhovedsignal dersom avstanden fra utkjørhovedsignal til avvikende sporveksel > 100 m. Dersom SVG ikke er styrt, kan balisegruppen legges etter signalbalisegruppen.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon