TRV:06195

ID TRV:06195
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) RVG skal annulleres når signal 56C «Tog kan passere rasfarestrekningen» vises.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon