TRV:06206

ID TRV:06206
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ønskes en spesifikk overvåkningshastighet i utbyggingsområdet, skal det plasseres en HG med BU som målpunkt og den ønskede overvåkningshastigheten som målhastighet.

SU må i dette tilfellet etterfølges av en GMD for å oppheve overvåkningshastigheten.

Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon