TRV:06209

ID TRV:06209
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Øvrige balisegrupper skal annulleres ved at A-balisens Z-ord kodes til 14.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon