TRV:06224

ID TRV:06224
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Når SVG er plassert ved hovedsignal og hovedsignalet viser signal ”Stopp”, skal kodet hastighet være lik den laveste målhastigheten.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon