TRV:06231

ID TRV:06231
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Dersom '"`UNIQ--math-00000000-QINU`"' er lavere enn maksimal tillatt sporvekselhastighet, skal '"`UNIQ--math-00000001-QINU`"' for A-bortflytting settes til første hastighetsverdi lik eller lavere enn '"`UNIQ--math-00000002-QINU`"' som er delelig med 10.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon