TRV:06232

ID TRV:06232
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) A-bortflytting skal ved for høy linjehastighet forberedes med P-bortflytting 2 signalstrekninger foran hovedsignal som viser signal 21. P-bortflyttingen skal ha målpunkt ved dette hovedsignal og målhastighet lik XP (X = tillatt hastighet gjennom sporvekselen i avvikende stilling). Dersom sporvekselhastighet ≤ 40 km/h eller hovedsignal som viser signal 21 samtidig viser signal 32, skal 0P benyttes.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon