TRV:06233

ID TRV:06233
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Initieres A-bortflyttingen ved frittstående forsignal, skal denne om nødvendig forberedes av ATC forsignalgruppe (FF), eller tilsvarende funksjoner i foregående hovedsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon