TRV:06243

ID TRV:06243
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) H (dobbeltrettet balisegruppe AX=7) skal benyttes ved endring/oppdatering av linjehastighet, samt som målpunkt for SVG og RVG.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon