TRV:06264

ID TRV:06264
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Ved signal 23 i forsignal for hovedsignal, skal ATC gi “vent 40 km/h” mot frittstående dvergsignal. Har man P-bortflytting forbi foregående hovedsignal, skal denne gi ”0P” mot frittstående dvergsignal.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon