TRV:06265

ID TRV:06265
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal ATC gi ”vent sporvekselhastighet” mot frittstående dvergsignal. Fra frittstående dvergsignal gis også ”vent sporvekselhastighet”.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon