TRV:06272

ID TRV:06272
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved frittstående dvergsignal skal det være plassert en signalbalisegruppe (AX=4) med fast kodet ”vent”-hastighet og styrt ”kjør”-hastighet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon