TRV:06273

ID TRV:06273
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Ved signal 24 i forsignal for hovedsignal skal ATC gi ”vent sporvekselhastighet” med Rep# som målpunkt. Repeterbalisegruppen Rep# skal gi MA 250 m. Fra Rep# gis også ”vent sporvekselhastighet”. Hastighet over sporveksel overvåkes som vanlig ikke i DATC-område, men ved koding av ”sporvekselhastighet” i hovedsignal i FATC-område.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon