TRV:06275

ID TRV:06275
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Funksjoner: Sikringsanlegg skal kunne prosjekteres med ATC kryssingsbarriere
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 1969
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon