TRV:06280

ID TRV:06280
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Balisekategori: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal kodes med AX = 4.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon