TRV:06281

ID TRV:06281
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Målavstand: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal kodes med MA (målavstand) lik avstanden frem til hovedsignalet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon