TRV:06282

ID TRV:06282
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Plassering: Kryssingsbarrierebalisegruppen skal plasseres så nær etter (i kjøreretningen) Signal 74 som mulig, men ikke nærmere enn 10 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon