TRV:06284

ID TRV:06284
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) Minimumsavstand til middel: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til middel for mulig fiendtlig togvei (Lstopp) skal ikke være kortere enn 50 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon