TRV:06285

ID TRV:06285
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Minimumsavstand til hovedsignal: Avstand fra kryssingsbarrierebalisegruppe til påfølgende hovedsignalet skal ikke være kortere enn 40 m.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon