TRV:06287

ID TRV:06287
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Skilting: Kryssingsbarrierebalisegrupper skal utstyres med Signal 60C «ATC nødbrems» som plasseres ved balisegruppens A-balise.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon