TRV:06288

ID TRV:06288
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Bestemmelsene nedenfor skal anvendes ved alle midlertidige hastighetsnedsettelser på strekninger med utbygd ATC dersom:
  1. Trafikkregler for jernbanenettet (TJN) krever bruk av baliser.
  2. det av andre grunner (arbeid ved spor etc.) er ønskelig med ATC–overvåking.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon