TRV:06302

ID TRV:06302
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Dersom nabospor ikke skal berøres av den midlertidige hastighetsnedsettelsen, skal overkjøringsmulighetene som forekommer i området sperres ved å utføre følgende:
  1. Sporvekslene legges til rettspor.
  2. Sporvekslene hindres omlagt ved at drivstrømssikringer tas ut, samt at togleder om mulig sperrer sporvekslene ved ordre.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon