TRV:06303

ID TRV:06303
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Det tillates bruk av forenklet prosjektering/forhåndsprogrammerte baliser (”Balisepakker”) til bruk i unntakstilfeller hvor man ikke har tid eller ressurser til detaljprosjektering av en midlertidig hastighetsnedsettelse. Det presiseres at slike installasjoner ved første mulighet, og senest innen 48 timer, skal bringes i samsvar med hovedreglene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon