TRV:06317

ID TRV:06317
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Ved koding av avstand benyttes nærmeste tabellverdi under den virkelige verdi
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon