TRV:06323

ID TRV:06323
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Annullering av P-balise skal skje ved PZ=0.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon