TRV:06325

ID TRV:06325
Bok 550
Kapittel 10
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Feiltelegrammet skal føres inn i kodetabell som siste telegram ved alle styrte baliser.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon