TRV:06342

ID TRV:06342
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Forriglingsutrustning og RBC skal kunne betjenes fra operatørplass i trafikkstyringssystemet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon