TRV:06344

ID TRV:06344
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst d) Operatør skal ha enhetlig brukergrensesnitt (ordre, indikeringer, feilhendelser, alarmer, etc) uavhengig av type forriglingsutrustning.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon