TRV:06345

ID TRV:06345
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst e) All tekst i betjeningsanleggets brukergrensesnitt mot operatør skal være på norsk.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon