TRV:06346

ID TRV:06346
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Det skal være en hjelpefunksjon for hver tilgjengelig applikasjon i trafikkstyringssystemet slik at operatøren kan få hensiktsmessig hjelp til å utføre alle funksjoner i applikasjonene.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon