TRV:06350

ID TRV:06350
Bok 552
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst Ved alle endringer i signalanlegg skal det oppnevnes en ansvarlig leder. Ansvarlig leder skal ha nødvendig kompetanse, og ha gjennomført kurs og bestått kontrollprøve for kontrollvirksomhet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler Endringsartikkel 3758
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon