TRV:06353

ID TRV:06353
Bok 552
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst f) Alle ikke planlagte midlertidige endringer skal meddeles togleder/togekspeditør på skjema “Melding til togleder eller togekspeditør om reparasjonsarbeider ved signalanlegg eller kommunikasjonssystemer” i de tilfeller toggangen eller signalanleggets funksjon berøres.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon