TRV:06355

ID TRV:06355
Bok 552
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vedlikehold som kun innebærer reparasjon skal dokumenteres ved feilrapportering.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon