TRV:06357

ID TRV:06357
Bok 552
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Vedlikehold som medfører utskifting av komponenter, utvendig som innvendig, samt kabel skal dokumenteres i komponentkortet, ref. vedlegg d til dette kapittelet.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon