TRV:06359

ID TRV:06359
Bok 552
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) Kolonnene i komponentkortet skal fylles ut med følgende informasjon:
  1. I kolonnen Komponentnavn føres alle innvendige og utvendige komponenter som erstatter utslitte eller defekte komponenter, eller komponenter som skiftes ut i forbindelse med forebyggende vedlikehold.
  2. I kolonnen Serienummer føres serienummer eller annet unikt nummer på ny komponent.
  3. I kolonnen Komponent montert føres dato for når komponenten er montert, og signaturen til den som montert komponenten.
  4. I kolonnen Kontrolltiltak gjennomført føres dato for når kontrolltiltak er gjennomført, og signaturen til den som har gjennomført nødvendig kontrolltiltak.
Komponentkort
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon