TRV:06360

ID TRV:06360
Bok 552
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst a) Når vedlikehold medfører endringer i dokumentasjonen skal det sendes opprettede tegningskopier til infrastruktureier. Hver tegningskopi skal være påført endringsfelt, ref. Figur: Endringsfelt.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon