TRV:06370

ID TRV:06370
Bok 552
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Dokumentasjonskrav
Kravtekst c) Kolonnene i registreringsskjema for midlertidige koblinger skal fylles ut med følgende informasjon:
  1. I kolonnen Nr. føres nummeret på koblingen (ledningen).
  2. I kolonnen Koblingen gjelder føres hva koblingen gjelder, for eksempel ”stroppet kontakt”, ”linjeblokk utkoblet” og lignende.
  3. I kolonnen Tegn. nr. føres S-nummeret til den tegningen hvor den midlertidige koblingen er utført.
  4. I kolonnen Midlertidig endring koblet føres dato for når koblingen er utført, og signaturen til den som har utført koblingen og av den som har gjennomført nødvendig kontrolltiltak.
  5. I kolonnen Midlertidig endring fjernet føres dato for når koblingen er fjernet, og signaturen til den som har fjernet koblingen og av den som har gjennomført nødvendig kontrolltiltak.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon