TRV:06372

ID TRV:06372
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst
  • Personell som skal stå ansvarlig for bygging og vedlikehold av signalanlegg skal ha fagbrev som signalmontør, og gyldig kompetanse i anleggstypen/på anleggsdelen.
  • For mekaniske anleggsdeler gjelder at den som skal stå ansvarlig for bygging skal ha kurset "Mekanisk kompetanse" (signal), og ha gyldig sertifisering på anleggsdelen.
  • Personell som skal kontrollere signalanlegg skal inneha kontrollfunksjon for signalanlegg, og ha gyldig sertifisering i anleggstypen/på anleggsdelen, tilsvarende som for kontroll ved vedlikehold, se kapittel 6 i Kontrollhåndboka.

Unntak: For sentrale deler av signalanlegg av type L2 skal personell ha relevant fagkompetanse, og gyldig kompetanse i anleggstypen/på anleggsdelen.

Personell som arbeider med signalanlegg skal ha nødvendig kompetanse til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at kravene til RAMS ivaretas.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Endringsartikler 551_2022_Endringsartikkel_3420
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Generelle krav"