TRV:06372

ID TRV:06372
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Personell som arbeider med signalanlegg skal ha nødvendig kompetanse til å kunne utføre sine arbeidsoppgaver på en slik måte at kravene til RAMS ivaretas.


Personell som skal stå ansvarlig for bygging og vedlikehold av signalanlegg skal ha fagbrev som signalmontør, og gyldig kompetanse i anleggstypen/på anleggsdelen.

For mekaniske anleggsdeler gjelder at den som skal stå ansvarlig for bygging skal ha kurset "Mekanisk kompetanse" (signal), og samt gyldig kompetanse på anleggsdelen.

Personell som skal kontrollere signalanlegg skal inneha kontrollfunksjon for signalanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Generelle krav"