TRV:06375

ID TRV:06375
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Utførelseskrav, Intensjonskrav
Kravtekst c) Alle rom med teknisk utstyr for sikring av togfremføringen skal utstyres med lukket låssystem. Det vil si tekniske rom for sikringsanlegg, tekniske rom for teleanlegg, rom for betjeningsanlegg og rom for strømforsyningsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt "Sikring mot uønsket inngrep - Generelt"