TRV:06376

ID TRV:06376
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst d) Hver lås skal ha klareringskontroll av adgangen, slik at adgang til et rom ikke nødvendigvis gir adgang til de andre rommene som sikres med samme låssystem.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikring mot uønsket inngrep - Generelt"