TRV:06380

ID TRV:06380
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst h) Personell med klarering for teknisk rom for sikringsanlegg eller teleanlegg skal også ha klarering for rom for betjeningsanlegg og rom for strømforsyningssanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikring mot uønsket inngrep - Generelt"