TRV:06380

ID TRV:06380
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst h) Personell med klarering for teknisk rom for sikringsanlegg eller utstyr for kjøreveisrelaterte ekomnett/teleanlegg skal også ha klarering for rom for betjeningsanlegg og rom for strømforsyningssanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikring mot uønsket inngrep - Generelt"