TRV:06381

ID TRV:06381
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst i) Det skal være en egen klarering/adgangsmulighet for alle ovennevnte rom i tilfelle brann eller lignende nødssituasjon. Dette kan ivaretas med ordinære nøkler eller annen adgangskontroll.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Sikring mot uønsket inngrep - Generelt"