TRV:06383

ID TRV:06383
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Sakkyndig leder signal skal ha systemansvar for nøkkelsystemet og skal føre kontroll med at nøkler ikke kommer på avveie.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Nøkkelsystem for bruk i Bane NOR"