TRV:06384

ID TRV:06384
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Hovednøkkel nr. 1 skal gi adgang til:
  1. Alle tekniske rom for sikringsanlegg.
  2. Alle rom med betjeningsanlegg for sikringsanlegg.
  3. Alle rom med strømforsyningsanlegg og reservestrømsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Nøkkelsystem for bruk i Bane NOR"