TRV:06386

ID TRV:06386
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst a) Hovednøkkel nr. 2 skal gi adgang til:
  1. Alle tekniske rom med utstyr for kjøreveisrelaterte ekomnett
  2. Alle rom med betjeningsanlegg for sikringsanlegg.
  3. Alle rom med strømforsyningsanlegg og reservestrømsanlegg.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Nøkkelsystem for bruk i Bane NOR"