TRV:06395

ID TRV:06395
Bok 551
Kapittel 4
Vedlegg
Kravtype Intensjonskrav
Kravtekst b) Nøkkel nr. 3 skal oppbevares plombert i sveivskap (der det er montert) på stasjonsvegg eller teknisk hus, eller i en tilsvarende plassert, tilgjengelig og sikret nøkkelboks.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Avsnitt - "Nøkkelsystem for bruk i Bane NOR"