TRV:06398

ID TRV:06398
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst b) Tilgang til trafikkstyringssystemet skal gis til funksjonsnivå basert på rolle, for eksempel:
  • togleder
  • togleder med utvidet brukerrettighet
  • systemansvarlig
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon