TRV:06399

ID TRV:06399
Bok 550
Kapittel 11
Vedlegg
Kravtype
Kravtekst c) De forskjellige rollene skal kunne gis forskjellige tilgangsrettigheter.
Grafikkvisning
Krav følger av
Kravhensikt
Relatert krav
Opprettet
Referanse
Status Gjeldende
Banedataobjekt
Kravlokasjon Kravlokasjon